Quenya

O tomto jazyce se mi podařilo sehnat velké množství informací proto jsem je rozdělil na:

Quenya-mluvnice

Quenya-slovníček 1
Quenya-slovníček 2
Quenya-jména