Quendi

Elfové obecně, nazýváni také prvorozené děti Ilúvatorovy. Z Ilúvatarova spánku procitli u hvězdného jezera Cuiviénenu na východě staré Středozemě. Dlouho zde bydleli, ale jednou jel Valar Oromë lovit, najednou uslyšel zpívat mnoho hlasů. Tak Valar našli elfy, které sami tak dlouho očekávali. Mnozí elfové se ho při jeho příchodu báli, poněvadž si mysleli, že to jeden z Melkorových služebníků, kteří je špehovali a přepadávali. Většina však poznala, že na koni není žádný přízrak a ti nejušlechtilejší elfové k němu byli přitahováni, protože měl ve tváři světlo Amanu. Oromë se mezi elfy chvíli zdržel a pak šel ohlásit Valar novinu o jejich procitnutí. Po dlouhé radě se Valar rozhodli, že by s nimi měli elfové pobývat v Amanu. Tak Oromë odjel zpět do Cuiviénenu a vybral z elfů tři vyslance - Ingwëho, Finwëho a Elwëho, pozdější krále elfů. Ti s ním odcestovali do Valinoru, aby shlédli jeho krásy a přesvědčit ostatní elfy k cestě na západ. A tak došlo k prvnímu rozdělení elfů: Příbuzní Ingwëho a většina příbuzných Finwëho a Elwëho souhlasili se svými pány jít za Valar do Amanu. Tito elfové byli od té doby nazýváni Eldar. Někteří však pozvání odmítli a zůstali ve Středozemi. Byli to Avari, Neochotní, kteří nikdy neviděli Světlo dvou Stromů.


Lodˇ Eldar přistává ve Valinoru.


Zpět na Tokienovi elfové