Prsteny moci

Prsten

Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
Devět mužům: každý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.

 1. Kolik Prstenů bylo vyrobeno?
 2. Byly vyrobeny i jiné Prsteny?
 3. Kdo ukul Prsteny Moci?
 4. Proč byly Prsteny Moci vytvořeny a jaké jsou jejich síly?
 5. A jaká byla moc Devíti a Sedmi?
 6. Proč Sauron vyrobil Jeden prsten a jaká byla jeho moc?
 7. Co se stalo s prsteny moci a kdo je vlastnil? ?
 8. Jak Prsteny vypadaly a z čeho byly vyrobeny?
 9. Měli prsteny jména?
 10. Nosili Nazgűlové své vlastní Prsteny nebo je měl Sauron?
 11. Co se stalo s mocí Prstenů, když byl Jeden Vládnoucí Prsten zničen?
 12. Použil Sauron Jeden Prsten v Númenoru a proč se nepotopil do Moře, když klesl Númenor?
 13. Proč neměl Jeden Prsten žádnou moc nad Tomem Bombadilem?
Kolik Prstenů bylo vyrobeno?

Verše v Pánovi Prstenů se jasně zmiňují o 20 Prstenech Moci: 9 pro Smrtelné Muže, 7 pro Pány Trpaslíků, 3 pro Elfí Krále a 1 pro Temného Pána. Toto jsou Prsteny Moci vytvořené ve Druhém Věku a kolem nichž se točí události Třetího Věku.

Byly vyrobeny jiné prsteny?

Bylo řečeno, že bylo vyrobeno více prstenů, ale jsou slabší a méně významné než Velké Prsteny Moci. Gandalf to tvrdí, když vysvětluje Frodovi historii Prstenů Moci:

"V Eregionu v dávné minulosti bylo vytvořeno mnoho elfích prstenů, kouzelných prstenů jak je nazýváte, a byly, samozřejmě, různých druhů: některé mocné více a jiné méně. Menší prsteny byly pouze pokusy, předtím než se tato dovednost plně rozrostla a pro elfí kováře byly jen drobnostmi - přece však podle mého názoru nebezpečné pro smrtelníky. Ale Velké Prsteny, Prsteny Moci, měly obrovskou moc."

Další zmínka o více prstenech je pronesena, když Sauron vpadl do Eregionu a násilím získal všechny prsteny, o které usiloval, aby vládnul ukutím a nošením Jednoho:

"Tam Sauron vzal Devět Prstenů a druhořadá díla Mírdain; ale Sedm a Tři nemohl nalézt."

Nemůžeme říct, kolik těchto menších prstenů bylo vyrobeno, ani znát povahu jejich síly. Jejich použití nebylo nikde v historii Středozemě zaznamenáno.

Je také možné, že Saruman sám vytvořil menší prsteny, jak je naznačeno ve Společenstvu Prstenu během Elrondovy Rady, kde Gandalf vypráví o svém zajetí v Železném pasu:

"Ale dojel jsem k úpatí Orthanku a přišel k Sarumanovým schodům...Na prstu měl prsten." Ve stejné části Saruman prohlásil "Jsem Saruman Moudrý, Saruman Prstenotvůrce, Saruman Mnoha Barev."

Na mnoha místech bylo řečeno, že studium tradice Prstenů Moci byl Sarumanův obor. Je docela možné a přijatelné, že Saruman vytvořil svůj vlastní prsten moci a použil ho k ovládání a řízení své armády skřetů, vrrků a polozvířat. Koneckonců byl Maia (Aulëho, kovář) a měl velkou moc.

Kdo vytvořil Prsteny Moci?

Byli to elfové z Eregionu, kteří vyrobili všechny prsteny, kromě Jednoho, jehož sám Sauron ukul v Hoře Osudu.

Po porážce Morgotha v Prvním věku se někteří ze zbylých Noldor usadili v Eregionu a postavili město zvané Ost-in-Edhil okolo roku 750 ve Druhém věku blízko západní brány trpasličího království Morie. Okolo roku 1200 Sauron přišel mezi elfy v dobré podobě užívajíce jméno Annatar (Pán Darů), ale s temným plánem chytit je do své temné léčky. Sauron velmi toužil "přimět elfy, aby mu sloužili, neboť věděl, že Prvorození mají největší moc [Silm.]." Vyučil je tajnému umění, a s těmito znalostmi jejich řemeslníci vytvořili Prsteny Moci, které zahrnovaly Sedm a Devět Prstenů. Ale Sauron měl podíl na tvorbě těchto prstenů a řídil je v jejich výrobě. Avšak Tři Prsteny byly vymyšleny a stvořeny elfími kováři samotnými a Sauron se jich nikdy nedotkl.

Proč byly Prsteny Moci vytvořeny a jaká byla jejich moc?

Důvod je svázán s lítostí elfů nad plynutím času. Elfové byli nesmrtelní, bylo jim souzeno žít věčně. Země se postupně měnila a elfové viděli mnoho krásných věcí, jak byly ztraceny či zničeny zlem. Sauron, jako pokušitel, probudil touhu v srdcích elfů vyléčit zranění země a vytvořit ráj na této straně moře rovnající se Valinoru - a být jeho vládci; kdežto ve Valinoru byli jen poddanými Valar. Prsteny Moci byly hlavně vytvořeny, aby zpomalily plynutí času a uchovaly jejich krásné výtvory. Rovněž mají i jiné síly.

Tolkien poskytuje odhalující pohled na povahu Prstenů a jejich moc v jednom ze svých dopisů:

"Hlavní síla (všech podobných prstenů) byla v předcházení nebo zpomalení rozkladu, zachování toho, co je milované a vytoužené, nebo jeho zdání - toto je více méně elfí pohnutka. Ale také zvětšily přirozenou moc vlastníka - takto přibližují magii , pohnutka snadno podléhající zlu, chtíči po nadvládě. A konečně měly další síly, více pocházející přímo od Saurona... jako zneviditelňování hmotného těla a zviditelňování věcí ze světa neviditelného."

Prsteny nebyly vytvořeny jako nástroje války nebo vlády; nemohly vyvolat blesky či krupobití. Propůjčily síly úměrné tomu, kdo je používá. Všimněte si Galadrieliných slov Frodovi v Lothlórienu:

"Gandalf ti neřekl, že prsteny poskytují moc shodující se se silou vlastníka? Předtím, než budeš moci požít tuto moc, budeš se muset stát mnohem silnějším a cvičit svou vůli vládnout druhým."

Elfové použili Tři Prsteny aby vytvořili "ostrovy nadčasové krásy" a bránily rozkladu, jejž působí čas. Jejich použití můžeme vidět na mnoha místech díla:

 • Elrond použil moc svého prstenu, Vilya, aby způsobil záplavu na řece Bruinen, když Nazgűlové zkoušeli zajmout Froda.
 • Galadriel použila sílu svého prstenu, Nenya, aby udržela ochranou bariéru na Lothlórienu, takže nikdo nemohl vstoupit bez jejího svolení.
 • Gandalf použil moc svého prstenu, Narya, aby roznítil srdce a ducha nepřátel Saurona, aby konali velké činy
 • Ale použití Elfích Prstenů bylo možné jen poté, co byl Sauron ve Druhém Věku poražen, Prsten mu byl odebrán a předpokládalo se, že ztracen. Kdyby Sauron znovu získal Jeden, pak by všechna díla elfů a použití jejich Prstenů mohlo být podrobeno zlé vůli Sauronově.

  A jaká byla moc Sedmi a Devíti?

  Jak bylo konstatováno, Sedm a Devět Prstenů byly původně vytvořeny elfy a ne zlem, dokud Sauron neukul Jednoho a později tyto prsteny nepropadly válce. Jejich počátečním účelem bylo zpomalit plynutí času a zachovat krásu, ale protože Sauron se zúčastnil jejich tvorby, staly se prokletými a měly zlou moc. Dal prsteny různým rasám Středozemě, aby si je zotročil a ovládal je tak.

  Sauron dal Sedm trpaslíkům, kteří se ukázali nejobtížněji zotročitelní:

  "špatně snášeli nadvládu jiných a úmysly jejich ducha je těžké vybádat, ani nemohou být přesvědčeni k Temnotě. Používali své prsteny jen, aby získali bohatství; ale zloba a nadto nenasytnost po zlatě byly rozdmýchány v jejich srdcích..."

  Toto naráží na fakt, že jejich prsteny měly jiné síly, ale pravděpodobně nebyly používány, protože by to přitahovalo pozornost k uživateli a všemu, co udělal.

  Sauron dal Devět Smrtelným Mužům, kteří se ukázali být nejsnadněji ovládnutelnými. Bylo řečeno že

  "ti, co používali Devět Prstenů, se stali ve své době mocnými, králi, kouzelníky a bojovníky v dávných dobách. Získali slávu a velké bohatství... Měli, jak se zdálo, nekončící život, avšak pro ně nesnesitelný. Mohli chodit, pokud chtěli, neviděni žádnými očima na tomto světě pod sluncem a mohli vidět věci ze světů smrtelníkům neviditelných..."

  Podle Dopisu #131 Sedm a Devět propůjčovaly nositeli neviditelnost, stejně jako nekončící život. Jenomže nakonec se uživatel ztrácel a stal se duchem pod kontrolou Saurona, Temného Pána. Avšak Tři Elfí Prsteny neviditelnost NEpropůjčovaly.

  Proč Sauron vytvořil Jeden Prsten a jaká byla jeho moc?

  Byla to část Sauronova plánu k zotročení nositelů všech prstenů moci a jejich prostřednictvím ovládat Noldor Středozemě. Sauron se chystal vládnout nad celou Středozemí a potřeboval/chtěl ovládat elfy, aby dokončil tento plán. Toto byl důvod ukutí Jednoho Prstenu. Sauron odešel do Orodruin, Hory Osudu, aby vytvořil Vládnoucí Prsten, a tím že vložil velkou část své vlastní moci do Prstenu, vytvořil prostředek, jímž mohl zotročit nositele prstenů:

  "A mnoho ze síly a vůle Sauronovy přešlo na tento Jeden Prsten; neboť moc elfích prstenů byla velmi velká, a ti co jim chtěli vládnout, je museli předčít svou silou; a Sauron ho ukul v Ohnivé Hoře v Zemi Stínů. A zatímco nosil jeden Prsten, mohl vnímat vše, co bylo vykonáno prostřednictvím menších prstenů, a mohl vidět a vládnout myšlenkám těch, co je nosily."

  Sauron hodně riskoval, když vložil hlavní část své moci do předmětu, který mu mohl být odebrán. Přesně toto se stalo na konci Druhého Věku, když Poslední Spojenectví elfů a lidí porazilo Saurona a Isildur uřízl Jeden Prsten ze Sauronovy ruky. Zbavený své síly byl Sauron poražen a zdánlivě zmizel ze Středozemě. Tolkienův názor na použití prstenů moci je odhalen v jiném z jeho Dopisů:

  "Prsten Saurona je pouze jeden z různých mýtických námětů umístnění něčího života či síly do nějakého vnějšího předmětu, který je takto vystaven destrukci či zajmutí s katastrofálními výsledky pro něj samotného. Kdybych hloubal nad tímto mýtem, nebo přinejmenším Sauronovým Prstenem, řekl bych, že to byl mýtický způsob znázornění pravdy, že síla pokud je užívána a vykazuje výsledky, se musí více či méně vymanit zpod kontroly."

  Zatímco Sauron nosil Jeden, byly jeho síly na zemi zvýšeny/zvětšeny. Jeho (prstenu) moc byla především ve vládě a řízení. Používal sílu Prstenu, aby vládl těm lidem, co ho uctívali jako Boha-krále. Skrz jeho používání mohl ovládat skřety, zlobry, vrrky a své nejobávanější služebníky Prstenové přízraky. Protože Sauron již ovládal počasí a Oheň v Hoře Osudu, tyto schopnosti ještě mohli být dále zvětšeny do vskutku děsivých možností, kdyby znovu získal Jednoho. S Jedním by mohl vidět každou myšlenku, či čin kdekoliv ve Středozemi; žádná tajemství by před ním nemohla být uchována a nikdo by mu nemohl odporovat. S Jedním by Sauron získal Tři Elfí PRsteny a mohl by je použít k vytvoření Nadčasového zla ve Středozemi; vše pod vládou Jednoho.

  Co se stalo Prstenům a kdo je vlastnil?

  Na krátkou dobu byly všechny Prsteny moci pravděpodobně nošeny a použity v Eregionu mezi dobou, kdy Sauron opustil elfy poté, co byly vytvořeny (1590 DV), a kdy Sauron ukul Jeden Prsten (1600 DV). Ale jakmile si Sauron nasadil Jeden Prsten, elfové odložily všechny své prsteny, neboť konečně prohlédli Sauronovy lži a uvědomili si, že jejich výtvory mohou být jen zkaženy a použity pro zlo:

  "Ale elfové nebyli tak snadnou kořistí. Jakmile Sauron navlékl Jeden Prsten na svůj prst, byli si toho vědomi a pochopili, že by mohl být jejich pánem a všeho co ukuli. Poté v obavách a zlobě odložili své prsteny."

  Někteří navrhovali, aby jejich prsteny byly zničeny, ale elfové se nemohli donutit ke zničení Prstenu - a tak byly ukryty. Sedm a Devět bylo odděleno. Ze Tří dostal jeden Celebrimbor, Nenya Galadriel, a další dva, Vilya a Narya, Gil-Galad. Gil-galad si ponechal Vilya a Narya dal Círdanovi ze Šedého přístavu. Alternativa k této verzi konstatuje, že během první Rady Druhého věku se považovalo moudrým, že Elrond obdržel prsten Vilya a Gil-galad si zanechal Narya až do odjezdu do války v Posledním Spojenectví.

  Rozezlen odhalením a zmařením svého plánu Sauron vyhlásil válku elfům, protože si dělal nároky na Prsteny, jenž by bez jeho pomoci nemohly nikdy být vytvořeny. Obléhal Eregion, aby vyplenil elfí město Ost-in-edhil. Pak zajal a mučil Celebrimbora dokud mu neprozradil, kde jsou Prsteny ukryty:

  "Tam Sauron vzal Devět Prstenů a jiné menší díla Mírdain; avšak Sedm a Tři nemohl nalézt. Poté byl Celebrimbor mučen, a Sauron se od něj dozvěděl, kam Sedm bylo uloženo. Toto Celebrimbor prozradil, protože ani Sedmi ani Devíti si necenil jako Tří: Sedm a Devět byly vytvořeny se Sauronovou pomocí, kdežto Tři byly vyrobeny Celebrimborem samotným s rozdílnou mocí a záměrem."

  Užívajíce Celebrimborova těla jako bojové standarty se Sauron vrátil a zabral celý Eriador při pátrání po Třech Elfích Prstenech. Ale nikdy je nenalezl a pouze se domýšlel, kde mohou být ukryty. S pomocí Númenorejců byl Sauron konečně vyhnán z Eriadoru v 1701 Druhého věku a byl zde nastolen mír po dlouhou dobu.

  Sauronova moc byla později vystavena Númenorejcům, kterým se povedlo ho přivést zpět jako vězně, poněvadž je pomocí Jednoho Prstenu zkazil a podnítil v nich touhu po vzpouře proti Valar. Pak byl Ilúvatar povolán a svět byl změněn a Númenor svržen do oceánu. S ním i Sauron, ale jeho duch uprchl (s pomocí Prstenu) zpět do Středozemě. Když znovu nabyl svou podobu, viděl jak Númenorejci nabyli na síle ve svém novém království. Rozhodl se vyhlásit jim válku a vyhnat je předtím, než se stanou příliš mocnými. Pak byla utvořeno Poslední Spojenectví mezi lidmi a elfy, aby bojovali se Sauronem. Tam, před Černou Věží, Barad-dűr, byl Sauron svržen a zmizel v roce 3441 Druhého Věku.

  Ale po odmlce, Sauronova duše se znovuobjevila ve Třetím Věku a ohrožovala svobodné národy Středozemě. Okolo roku 1000 Třetího Věku Istari, či Čarodějové, přišli do Středozemě, aby pomohli v boji proti Sauronovi. Posledním příchozím byl Gandalf a Círdain mu předal Narya, když viděl, že u něj najde lepší uplatnění:

  "Nyní se vezmi tento Prsten, řekl; neboť tvá námaha a tvé starosti budou velké, ale posílí tě a ochrání tě před slabostí. Neboť toto je Prsten Ohně a tímto, možná, budeš moci znovurozmíchat chrabrost srdcí dávno zašlou ve světě rostoucího chladu."

  Tak v době děje Pána Prstenů, byly Tři Prsteny v rukou Moudrých; Gandalfa, Elronda a Galadriel, Devět vlastnil Sauron, stejně jako čtyři ze Sedmi (další tři byly stráveny draky) a Jeden byl v rukou hobita jménem Frodo.

  Jak Prsteny vypadaly a z čeho byly vyrobeny?

  Sauronovo studium Prstenů nám poskytuje užitečnou informaci o jejich vzhledu. Gandalf vypráví historii Jednoho Prstenu během Elrondovy Rady, když opakuje Sarumanova slova:

  "Devět, Sedm a Tři," řekl, "mají každí každý z nich svůj vlastní drahokam. Ne však Jeden. Byl kulatý a nezdobený, jakoby byl jedním z menších prstenů; ale jeho tvůrce na něj umístnil znaky, jenž by, doufejme, stále mohl kvalifikovaný člověk přečíst."

  Tyto znaky mohou být viděny, když je Jeden Prsten zahřát, jako ve Frodově ohni, kde Gandalf potvrdil své podezření tím, že nechal zjevit nápisy jako ohnivé elfí písmo v Černém Jazyce.

  Také známe druhy drahokamů použitých pro Tři Prsteny:

  Z líčení Šedých přístavů víme, že nenya byl vyroben z mithrilu:

  "Na jejím prstu byl Nenya, prsten zpracovaný z mithrilu, jenž zdobil jeden bílý kámen zářící jak mrazivá hvězda."

  Z čeho byly vyrobeny další elfí prsteny není známo. Snad protože byly výtvory samotného Celebrimbora a odlišné povahy než jiné prsteny, které byly všechny vyrobeny z mithrilu. Ale z popisu výše se zdá jakoby Tolkien vybral Nenya jako rozdílný a odlišný, použitím určitého členu "the" prsten vyroben z mithrilu - jakoby narážel na rozdílné látky, z niž byly prsteny vyrobeny, jako třeba zlato.

  Co se týče Sedmi trpasličích Prstenů, ze Silmarillionu víme, že byly ze zlata, kde bylo řečeno "že základem každého ze sedmi pokladů trpasličích králů byl zlatý prsten." Avšak nevíme, jaké drahokamy v nich byly použity.

  Co se týče Devíti, není napsáno nic, co by popisovalo z čeho byly vyrobeny, či jaký měly drahokam. Nejspíše byly ze zlata.

  Jeden Prsten byl, samozřejmě, vyroben ze zlata a nebyl ozdoben žádnými kameny, a zdál se být hladkým, vyjma nápisu, jenž byl viditelný při zahřátí Prstenu.

  Měly Prsteny jména?

  Pouze víme, že Tři elfí Prsteny byly nějak pojmenovány:

  Narya (Oheň);

  také známý jako Prsten Ohně či Rudý Prsten

  Nenya (Voda);
  někdy nazýván Adamantový (v kamenech se nevyznám, možná existuje český název, paní Pošustová to přeložila jako diamant) Prstenem nebo Bílým Prstenem, také uváden jako vedoucí Tří

  Vilya (Vzduch);
  také známý jako Safírový Prsten či Prsten Vzduchu, někdy nazýván nejmocnějším ze Tří

  Sauronův prsten neměl žádné řádné jméno, ale poukazovalo se na něj mnoha jmény: Jeden Prsten, Vládnoucí Prsten, Sauronův Prsten, Velký Prsten Moci

  Trpasličí a nazgűlské prsteny jsou pouze známy hromadně jako Sedm a Devět, a pokud měly svá jména, nejsou nikde uvedena.

  Nosili Nazgűlové vlastní Prsteny nebo je měl Sauron?

  Je to hodně diskutovaná otázka. Někteří věří, že Nazgűlové si ponechali své vlastní prsteny a také byli zotročeni a ovládáni Sauronem skrz své prsteny. Také věří, že Nazgűlové získali svou moc jako Prstenové Přízraky tím, že nosili jejich vlastní prsteny. Jediné jasné prohlášení, které by potvrzovalo tuto domněnku, je během Elrondovy Rady, kde Gandalf prohlásil, že "Nazgűlové vlastní Devět." Ale toto tvrzení má nedostatky:

  1. Proč žádný prsten nezůstal na zemi, poté co byl Černokněžný Král poražen Eowyn a Smíškem, kdežto Sauronův Prsten zůstal a vzal si jej Isildur, když byl poražen Gil-galad a Elendil?
  2. Proč Frodo jako Nositel Prstenu neviděl prsteny na Prstenových přízracích, když viděl jejich meče, bledé obličeje, jejich oči a koruny?

  Srovnejte to s faktem, že zatímco v Lórienu byl mohl vidět Galadrielin Prsten, Nenya, na jejím prstu, zatímco Sam nemohl.

  Většina důkazů směřuje k názoru, že sám Sauron měl prsteny. Ve Společenstvu Prstenu Gandalf Frodovi vysvětluje historii Prstenu a říká mu:

  "A nyní pro sebe shromáždil Devět; také Sedm, nebo jsou zničeny. Tři jsou stále ukryty."

  Toto prohlášení poukazuje, že Sauron Devět a zbývajících Sedm fyzicky vlastnil.

  Galadriel to potvrzuje tím, co řekla Frodovi v Lórienu:

  "Viděl jsi Oko toho, jenž ovládá Sedm a Devět."

  Potom máme následující zprávy z Lovu na Prsten v Nedokončených příbězích:

  "Nakonec usoudil (Sauron), že mu v tomto případě nepomůže nikdo jiný než jeho nejmocnější služebníci, Prstenové přízraky, které neměly žádnou jinou vůli, než jeho vlastní, a každý byl naprosto podřízen prstenu, který ho kdysi zotročil a který vlastnil Sauron." Byli to jeho zdaleka nejsilnější služebníci a nejvíce se pro takové poslání hodili, protože byli plně zotročeni svými Devíti prsteny, které nyní držel sám v rukou..."

  Toto prohlášení jasně ukazuje, že to byl Sauron, kdo vlastnil prsteny a tak ovládal Nazgűly.

  Nejrozhodnější prohlášení přichází od jednoho z dopisů popisujícího situaci Froda u Pukliny Osudu a obsahuje mnoho informací ohledně podstaty Jednoho Prstenu:

  "Sauron ihned poslal Prstenové přízraky. Byly samozřejmě plně poučeni, a měli poslouchat jen jeho, jako opravdového Pána Prstenů ( mohly by se podvolit Frodovi jakožto Nositeli Prstenu) Ale situace byla jiná, než na Větrově, kde Frodo jednal pouze ve strachu a jen si přál použít 'vedlejší' moc Prstenu - propůjčování neviditelnosti. Od té doby vyzrál. Byly by ještě imunní vůči jeho moci, když si na něj dělal nárok jako na nástroj nadvlády a ovládání? Ne zcela. Nemyslím si, že by na něj mohly zaútočit silou, ani jej zajmout; uposlechly by nebo by předstíraly splnění některých jeho méně důležitých rozkazů, které by neodporovaly jejich poslání - jež jim stanovil Sauron, jenž stále skrz jejich devět prstenů (které měl) měl největší moc nad jejich vůlí..."

  Z předešlého textu by se zdálo jasným, že když Sauron poprvé požadoval Devět prstenů, dal je pak Smrtelným Mužům. Nakonec 'vybledli' a stali se Prstenovými přízraky - tehdy si Sauron vzal Prsteny nazpět a tak ovládal své nejobávanější služebníky.

  Co se stalo s mocí Prstenů poté co byl Jeden vládnoucí prsten zničen?

  Nejvíce zastávaným názorem je, že s destrukcí Jednoho Prstenu všechny zbývající Prsteny také ztratily svou sílu (včetně Tří elfích Prstenů) a staly se neúčinnými proti zubu času, pro což stvořeny byly. Za touto úvahou je fakt, že Vládnoucí Prsten měl moc potřebnou ke svázání a vládě nade všemi Prsteny Moci - když Jeden Prsten byl zničen, zmizela i síla ostatních Prstenů. Ti, co vlastnili Tři Prsteny, Gandalf, Elrond a Galadriel odcestovali na Západ za moře a s sebou si vzali i Prsteny. Důkazy pro toto tvrzení se nacházejí na několika místech:

  "Mezi elfy se však ozývalo mnoho hlasů předpovídajících, že Přijde-li opět Sauron, buď najde ztracený Vládnoucí prsten, nebo jeho nepřátelé v nejlepším případě Prsten objeví a zničí, ale v obou případech pak moc Tří selže a všechno, co udržovali, uvadne, elfové odejdou do soumraku a začne Panování lidí."

  "Ale když byly tyto věci dokonány, Isildurův dědic se ujal panství nad lidmi a přešla na něj vláda nad Západem, bylo zjevné, že moc Tří prstenů také skončila, a Prvorozeným svět zestárl a zešedl."

  "Ale co by se stalo, kdyby byl Vládnoucí prsten zničen, jak radíte? ptal se Glóin. To nevíme jistě, řekl Elrond smutně. Někteří doufají, že Tři prsteny, jichž se Sauron nedotkl, by pak byly osvobozeny a jejich vládci by mohli uzdravit svět z utržených ran. Možná však, až odejde Jeden, Tři ztratí moc a mnoho krásných věcí ztratí barvu a zmizí v zapomenutí. Tomu věřím já."

  Nejmelancholičtější zmínkou je, když paní Galadriel vysvětluje Frodovi zhoubu elfů splnění úkolu:

  "Vidíš už, proč je tvůj příchod osudový? Jestliže totiž selžeš, budeme odhaleni Nepříteli. Jestli však uspěješ, potom se naše moc zmenší a Lothlórien zešedne a proud času jej odplaví."

  Protože hlavní silou Tří prstenů bylo zpomalovat či zastavit plynutí času, Galadrielina slova jasně znamenají, že se zničením Jednoho, ztratí také svoji moc.

  Použil Sauron Jeden Prsten v Númenoru a proč nebyl svržen do Moře, když se Númenor potopil?


  Jeden Prsten

  Ano, Sauron ochotně šel do Númenoru jako vězeň a vzal si Jeden s sebou. Byl nanejvýš potěšen z možnosti zapustit své zlo v Númenoru pod záminkou kajícnosti a pokání; a používal Prsten k ovládnutí mysli Ar-Pharazôn a lidu Númenoru a tím je přivedl k uctívání Morgotha. Jeho záludné přemlouvání a překroucené našeptávání Ar-Pharazônovi o nárocích nesmrtelných na zemi Valinoru, vyústili ke vzpouře Númenoru. Ale i když byl za toto zlo odpovědný Sauron, Tvůrce, Ilúvatar na výzvu Valar otevřel moře a potopil Númenor:

  "Svět byl rozbit, země byla pohlcena a vzepnula se nad ni moře, a Sauron sám se zřítil do propasti. Ale Sauron neměl smrtelné tělo a jeho duch povstal z hlubin, jako stín a černý vítr přeletěl moře a vrátil se do Středozemě, kde měl domov."

  Někteří si kladou otázku nebo poukazují na myšlenku, že pokud Sauron byl zničen a přeměněn na ducha, jak potom mohl nést Prsten zpět do Mordoru. Vysvětluje to jeden z dopisů:

  Třebaže přeměněn na 'ducha nenávisti neseného temným větrem' (takto je to uvedeno v originále, v českém překladu je to trochu upraveno - Jer.), nemyslím si že nikdo nemusí být pobouřen duší nesoucí si Jeden Prsten, na němž závisí její moc ovládání myslí."

  Musíte přijmout Tolkienův pohled na tuto záležitost, neboť neexistuje žádný jiný způsob pro Saurona, jako duši zbavenou těla, vrátit se do Středozemě s Jedním.

  Proč neměl Jeden žádnou moc nad Tomem Bombadilem?

  Tom Bombadil je ve Středozemi záhadou; nevíme, kdo to je a jeho původ není nikdy odhalen. Tolkien v jednom ze svých dopisů poznamenal, že Tom byl vytvořen dlouho před nápadem napsat Pána Prstenů a že Toma do něj vložil, protože chtěl, aby hobiti prožili nějaké dobrodružství během cesty do Roklinky. Přesto Tolkien použil Toma, aby poukázal na podstatu moci a vlády. Předpokládá se, že Tom představuje existenci, jejíž hlavní touhou je POUZE porozumět. Nejde mu o využití svého poznání k nějakým účelům. Stejně tak síla a nadvláda jsou pro něj naprosto zbytečnými a nemají pro něj žádný smysl nebo účinek.

  "Je svým způsobem pánem: nemá strach, a netouží po ovládnutí či nadvládě. Jenom ví a rozumí a takových věcech, s jakými se potýká ve své malé přírodní říši. Představuje ducha toužícího po znalostech všech věcí, jejich minulosti a podstaty... a naprosto mu nejde o 'využití' svých znalostí..."

  "'Nemohli bychom mu přece ještě poslat vzkaz a získat jeho pomoc?' ptal se Erestor. 'Zdá se, že má moc nad Prstenem.' 'Ne, tak to bych neřekl,' pravil Gandalf. 'Řekněme raději, že Prsten nemá moc nad ním. Je svým vlastním pánem. Nemůže však Prsten změnit ani zlomit jeho moc nad jinými...'"

  Prsten nemůže na Toma Bombadila působit, protože je vně celého problému Moci a Nadvlády; Tolkien používá Toma jako alegorii, dokazující nám, že prudký boj mezi "dobrem a zlem" je pouze částí celého obrazu bytí.  Zpět na Tolkienovy elfové