Noldor

Noldor byla jedna z čeledí Eldar. Byly nejochotnější vykonat velkou cestu a skutečně žili v časech dvou stromů ve Valinoru s Valar a vládl jim první velkokrál noldor Finwë. Dosáhly zde velké zručnosti v řemeslech. Vyrobili i klenoty Silmarily, které byly příčinou všech jejich pozdějších útrap. Poté co Dva stromy uschly, Morgoth zabil Finwëho, ukradl Silmaryly a uprchl do Středozemě. Tvůrce Silmarylů-syn Finwëho a Míriel- Fëanor přísahal, že se Morgothovy pomstí a získá klenoty zpět. S ním složilo přísahu i všech jeho sedm synů (Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranthir,Curufin, Amrod a Amras). Chtěli odejít se všemi Noldor pronásledovat Morgotha do Středozemě navzdory Valar. Vyrazily na pochod. Měli v úmyslu přeplavit se do Středozemě pomocí lodí jejich příbuzných sídlících v přístavu Aqualondë. Ti jim však lodě nechtěli vydat. Jednal s nimi předvoj Noldor vedený Fëanorem a ten rozhodl vydobít si lodě silou. Poprvé tak zabil elf elfa. Přístavní elfové neměli naději proti silnějším a lépe vyzbrojeným Noldor přesto však bojovali jako lvi. Když spatřila hlavní síla Noldor vraždění svých příbuzných na nic se neptala a zapojila se do boje (na straně Noldor ovšem). když Fëanor dostal co chtěl rozhodl se valinor opustit. Valar se ovšem o tomto skutku dozvěděli a zavrhli za to noldor. Naději na odpuštění měli jen ti , kteří by se hned vrátily do Valinoru. To někteří skutečně udělali. Ti kteří zůstali s Fëanorem se však hotovili k odjezdu. Lodí však nebyl dostatek, a tak Fëanor tajně odplul s polovinou svých lidí. Když dosáhli Středozemě chtěli se ti kteří s ním pluli vrátit pro ostatní Fëanor dal však všechny lodě zapáli. Těm kteří zůstali na pobřeží nezbylo nic jiného než přejít za velkých ztrát moře daleko na severu, kde zamrzalo , neboť do Valinoru se už vrátit nemohli. Mocná síla Noldor tedy vystoupila na pobřeží Středozemě. Morgoth neměl zatím dost prostředků aby je porazil, a tak zůstávál ve své pevnosti. I přes to však musel s dotírajícímy elfi, jež byli hnáni touhou po pomstě a Silmarylech (které si Morgoth zakoval do koruny). Při jednom takovém střetnutí byl zajat sám Fëanor. Morgoth ho přikoval ke skále, aby zde navěky trpěl. Fëanora však vysvobodil přítel tak, že mu usekl přikovanou ruku, ale ten vyčerpáním zemřel. Noldor založili ve Středozemi mocné říše(v zemi Hithlum: Eithel Sirion (Fingolfinova) v zemi Lothlann: (Maedhrosova marka) Nargothrond (Felagund) Gondolin (Turgon)), jimiž na dlouhou dobu Morgotha obklíčily. Vládly jim jejich vládci a těm zas Velkokrál. Po Fënorově smrti se jím stal Finrod Felagund-pán Nargothrondu jež byl s pomocí tpaslíků do skály vytesán. Za nějáký čas se ale Morgothovy podařilo obklíčení prolomit a království Noldor jedno podruhém padalo. Nejdéle se udržel Turgonův Gondolin. I ten však později padl a vypadalo to, že nastává konec Noldor ve Středozemi. Žádný z Noldor ovšem nemohl ploud do Valinoru aby požádal o pomoc. To se však nevstahovalo na lidi. Eärendil, syn Idril (dcery Turgona Gondolinského) a Tuora (smrtelného člověka) doplul do Valinoru a přednesl Valar žádost o pomoc. Ti jí vyslyšeli ale Eärendil za svou opovážlivost již nesměl do Středozemě vstoupit. Zato ale přijal, jako jediný smrtelník nesmrtelnost. Vojska Valar se tedy vylodila ve Středozemi a Morgotha porazila. Ze zbytků Noldor se tedy zformovalo poslední silné království elfů ve Středozemi. V jeho čele stál poslední Velkokrál Noldor ve středozemi Gil-Galad, syn Fingonův. I to se však později zhroutilo po Gil-Galadově smrti ve Válce posledního spojenectví.

Poznámka: Tento článek je poněkud okleštěný o konkrétnější fakta. To proto, že Silmarillion prakticky nejde koupit a v knihovně je k nedostání. To, co je zde uvedeno je jen to co si pamatuji. Hned jak seženu potřebnou literaturu doplním vše, co zde chybí.
Zpět na Tolkienovy elfové