Certar

Angerthas

V kulatých závorkách jsou hodnoty vyskytující se jen v elfském použití, hvězdička označuje cirth používané pouze trpaslíky

  Certhas Daeron byla původně utvořena pouze pro znázornění sindarských hlásek. Nejstarší cirth byly číslo 1, 2, 5, 6; 8, 9, 12; 18, 19, 22; 29, 31; 35, 36; 39, 42, 46, 50; a certh, která se střídavě psala jako č. 13 a 15.
   Rozšíření a propracování této certhas se ve své starší podobě nazývalo Angerthas Daeron, protože přídavky ke starým cirth a jejich reorganizace se připisovala Daeronovi. Hlavní dodatky zavedení dvou nových sad, 13 - 17 a 23 - 28, však byly ve skutečnosti s největší pravděpodobností vynálezem eregionských Noldor, protože se jich používalo k vyjádření hlásek v sindarštině neexistujících.
   V nové úpravě Angerthas lze vysledovat tyto zásady: 1. přidání čárky k větvi dodávalo "znělost"; 2. obrácení certh naznačovalo otevření hlásky v "úžinovou"; 3. větev po obou stranách stonku dodávala znělost a nosové zabarvení. Tyto zásady se uplatňovaly pravidelně jen s jednou výjimkou. Pro sindarštinu byl potřebný znak pro úžinové m (nebo nosové i), a protože nejlépe se dal odvodit obrácením znaku pro m, obrácené číslo 6 dostalo hodnotu m, kdežto č. 5 dostalo hodnotu hw.
   Morijští trpaslíci zavedli v Angerthas Moria řadu nesoustavných změn v hodnotě a také některé nové cirth: 37, 40, 41, 53, 55, 56. Rozbití pořadí hodnot mělo především dvě příčiny: 1. změnu hodnot čísel 34, 35, 54 na h (jasný či hrdelní počátek slova s úvodní samohláskou, jež se objevovala v khuzdulštině) a s; 2. opuštěn čísel 14 a 16, jež trpaslíci nahradili čísly 29 a 30. Je také možno pozorovat následující používání č. 12 pro r, vynález čísla 53 pro n (a to se zaměňovalo s číslem 22), používání č. 17 jako z, aby se hodilo k č. 54 v jeho hodnotě s, a následovné užívání č. 36 jako n a nové certh 37 pro ng. Nová čísla 55, 56 byla po původu rozpůlené číslo 46 a požívala se pro samohlásku a a pro neurčitý redukovaný zvuk. Obojí byly v trpasličí řeči a západštině běžné. Když se vyslovovaly slabě nebo se vytrácely, často s redukovaly na pouhou čárku bez stonku